Antigumi

2015.nov.02.
Írta: Serenic komment

A feminizmus, mint vallás

Sokan nem értik, mi is a baj a feminizmussal. A feminista mozgalom ugyanis nyilvánvalóan pozitív dolog, a nők egyenjogúságáért folytatott küzdelem. Ez egy sikeres mozgalom, aminek a legfőbb értéke, hogy az egyenjogúság fogalmát természetessé tette a modern polgári demokráciákban. Tudjuk, hogy sok helyen a világon még szükség van arra, hogy a nők egyenjogúságáért kiálljunk, küzdjünk. Ahol elnyomásnak, üldöztetésnek vannak kitéve, ha nem illeszkednek bele az elnyomás rendszerébe. Nálunk azonban, a világ boldogabbik felén már régen megvalósult az egyenjogúság, így a feminista mozgalmak is irányt váltottak. A hatvanas évek szexuális és baloldali forradalmai kikövezték az utat a nők szexuális és önrendelkezési jogai felé is, mint a fogamzásgátlás vagy az abortusz kérdése. Ahogy ezek természetessé váltak, a feminizmus mozgástere beszűkölt, a célok kezdtek elfogyni, a nőszervezetek számára viszont létkérdéssé vált a harc folytatása.

Úgy tűnik, a kilencvenes évek elején a nők jogaiért való küzdelem átfordult a női dominanciáért való küzdelembe. A politikai gondolkozást egyre inkább kezdték meghatározni azok a nőszervezetek, akik ideológiai harcnak tekintik a feminizmust. Egyre inkább a társadalom és a férfiak ellen kezdtek el küzdeni és ennek szellemében alakítottak ki egy máig makacsul élő eszmét, amit modern feminizmusnak nevezhetünk és aminek a lényege az állandó patriarchális elnyomás szajkózása, a férfiak erőszakos természetének kihangsúlyozása, a férfidominancia elleni küzdelem alapvetővé tétele, a női kvóták kiharcolása, a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációs törvények szorgalmazása. Ez a mérsékelten agresszív irányzat azonban folyamatosan termeli ki a durva, férfigyűlölő szervezeteket is, amik nem csak egyszerűen dominancia-harcot folytatnak, hanem gyűlöletet is terjeszetenek a férfiakkal szemben, az erőszakot a nők részéről elfogadhatónak tartják. Ilyen blogunk névadója, a Gumiszoba oldal mögött álló szervezet is, de a magyarországi feminizmus nagy része is gyűlöletpropagandát folytat. Gondoljunk például a férfierőszak kampányra vagy a sikeresen kiharcolt, férfiakkal szemben diszkrimináló nyugdíjtörvényre.

A modern femizmus tehát egy - lényegében baloldali - ideológiává vált. A lényege, hogy a nők mindenben jobbak, de a férfiak elnyomása miatt ez nem látszódhat számos területen, így a politikában, a felsővezetésben, a hadseregben, azaz csupa olyan területen, ami az irányítással, a dominanciával függ össze. Tézisei vallásos jellegűek lettek. Hinni kell bennük és az elutasítókat nevetségessé teszik, kirekesztik és megpróbálják rávenni a társadalmat is, hogy szégyenítse meg őket. Ennek a vallásnak a középponti eleme a Nő. A nőiség isteni jellegűvé vált a számukra, aminek az élet minden területén meg kellene nyilvánulnia, hiszen ez képviseli a jót, a békét a rossz, elnyomó és erőszakos Férfival szemben. Ahogy a Gumiszoba is fogalmaz, a férfiak általában rosszak és elnyomóak, így a nőknek bármihez joguk van, akár ahhoz is, hogy ugyanolyanok legyenek, mint a Rossz Férfi, mert ők áldozatok.

Minden valamirevaló vallás alapja az áldozatkultusz. A feminista vallásban az áldozat a Nő, aki feláldozza magát a férfi párjáért, a családjáért, a munkahelyéért és bár ezekben tökéletesen teljesít (ha nem, annak a férfierőszak lehet az oka), mégsem értékelik, sőt durván elnyomják. A Nőnek a világért hozott áldozata épp olyan szellemi valóság, mint Krisztus áldozata. Ahogy ő eltörölte a világ bűneit, úgy képes a Nő eltörölni a Férfi - azaz a gonosz - művét, a háborúkat, erőszakot, versengést és így tovább. Ebben a vallásban a Nő a megváltó, és csak arra van szükségünk, hogy elfogadjuk, természetesen így neki kell uralkodnia, letaszítva a rossz és gonosz Férfit a trónjáról. A férfiak erőszaktevők, ezt állandóan hangsúlyozza, beleégeti a társadalmi közbeszédbe, "férfierőszakról" beszél és a családon belüli erőszaknál is egyértelművé teszi, hogy a férfiakra gondol. A vallásokban fontos elem a gonosszal szembeni küzdelem, ezt a feminizmusban a férfierőszak testesíti meg. Az egyenjogúságról elterelődött a figyelem, mivel az nem igazán alkalmas már a harcra, ezért megteremtették a jó és gonosz ellentétét, ahol mindenkinek a férfierőszak és férfiuralom ellen kell harcolnia.

Ellentétben a konzervatív feminizmus ellenes mozgalmakkal, amelyek a hagyományok védelmében vetik el a hagyományos feminizmust is, én a modern, férfigyűlölő, agresszív, áltudományos, vallási jellegű feminizmust kritizálom. Amit a Gumiszoba képvisel, de ami általánosan jellemző ma a nyugati feminista szervezetekre.

Beköszöntő

 

Nos, a blogot az elmúlt időszakban engem ért impulzusok miatt indítottam el. Egyre gyakrabban találkozom, vagy egyre gyakrabban figyelek fel a feminizmus által keltett ideológiai hullámokra és aggasztónak találom a jelenséget. A blog címe - antigumi - a Gumiszoba nevű oldal nevéből jön, amit kirekesztőnek, agresszívnek tartok, és ami jól tükrözi mindazt, ami ellen fogok írni. Az oldal itt érhető el: http://gumiszoba.com, illetve facebook oldaluk itt: https://www.facebook.com/Gumiszoba-486052054814252

Liberálisnak vallom magam, ezért nem a család egysége, a hagyományok, a férfi-női szerepek miatt aggódom, hanem raconális megfontolásokból vetem el ezt a nézetrendszert, amit összefoglaló néven feminizmusnak hívunk. Nem vetem el en bloc az egészet, de úgy vélem, már annyira kompromittálódott és olyan csoportok és ideológiák irányítása alá került, ami miatt célszerű lenne más néven és módszerekkel folytatni az esélyegyenlőségért kiállást. Szándékosan nem írok harcot vagy küzdést, ennek okát később elmagyarázom. 

A jelenség, amit a Gumiszoba képvisel, koránt sem egyedi, kivételes vagy szélsőséges a feminizmus világában, hanem átlagosnak tekinthető a szexista, kirekesztő, durva, megalázó, embertelen gondolkodásmódjával.

Azt a tételt is el kell fogadnunk, hogy a férfiak nem többek, mint az ösztöneik által irányított, tudatos gondolkodásra és önuralomra képtelen véglények.

Írja a facebook oldalán. Elképesztő? Ha feminista vagy, akkor elnézik neked az ilyet, senki sem háborodik fel, sőt. 

MOST AKKOR TE GYŰLÖLÖD A FÉRFIAKAT, VAGY MI?
 Igen, gyűlölöm őket

Vallja a szerző. Ez az alapállás, amit természetesnek fogad el az oldal több, mint kétezer követője, köztük ismerőseim is. A kettős mérce alap a feminizmusban, a gyűlölet helyes és követendő példa, ha nő vagy, ha feminista vagy. Hangsúlyozom, a Gumiszoba átlagos feminista oldalnak tekinthető. A kedvelők elfogadják és jónak tartják ezt a fajta gondolkodást. 

Ön most egy női oldalon van. A világ (itt) női szempontok alapján van értelmezve

Ez lenne tehát a női szempont. A világot egyértelműen felosztja férfi és női gondolkodásra, ahol ha nő vagy, teljesen normális a gyűlölet, a kirekesztés, az erőszakos gondolkodás, a megbélyegzés, a nemi diszkrimináció és sorolhatnám. Amit amúgy elítélünk, kivéve, ha feminizmusról van szó. El kellene gondolkodunk, ez a női szempontként jellemzett dolog mennyire illik bele ez európai civilizációnkba. 

Nyugodtan legyél dühös, ha nő vagy, mert ellened folyik ez az egész patriarcha őrület.

A negatív érzelmek helyeslése, az erőszakosság, a düh, a támadó magatartás követendő mintaként van bemutatva a nők számára, hiszen a "patriarcha őrület" ellen van az egész. 

Ha ez a nemek közti gyűlölet, akkor valóban, van bennem

- vallja a szerző, és talán már körvonalazódik az olvasóban, miért is ellenzem liberálisként a feminizmust. Persze lehet mondani, ez nem az, kivételes jelenség, de nem így van. A feminizmus hasonló elemekből tevődik össze, aminek a közös alapállása, hogy a nőket a férfiak elnyomják, ezért harcot kell folytatni ellenük. A harc pedig erőszakkal, gyűlölettel, kirekesztéssel, megbélyegzéssel, megsebzéssel, megsemmisítéssel jár együtt. Én nem akarok ilyen jövőt a fiamnak. Nem akarom, hogy azért kelljen rosszul éreznie magát, mert Y kromoszómával rendelkezik. És nem akarom, hogy nekem és más férfiaknak be kelljen hódolnunk az ilyen minták előtt. Az egyenjogúság fontos kérdés, sokkal fontosabb annál, semmint hogy átengedjük azoknak, akik erőszakkal próbálnak érvényt szerezni gondolataiknak, akik ellenséget kreálnak a férfiakból.

süti beállítások módosítása